Краснопільська громада
Житомирська область, Бердичівський район

протокол

https://rada.info/upload/users_files/04345078/d219ace8297ef4e14490ff9abd24ae5a.rar

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П Р О Т О К О Л

ЗАСІДАННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

№ 5

від 22 березня  2018 року

 приміщення сільської ради

 

Всього членів виконкому – 13 чол.

Присутні на засіданні:

Патей І.В. - сільський голова

Рибак І.М. – заступник сільського голови

Дем’янчук Ж.В. -     секретар ради

Сидоренко Т.В. – головний бухгалтер сільської ради

ШубертЛ.Б.- начальник відділу правового та кадрового забезпечення

Пилипенко Т.В. – завідуюча Краснопільського ДНЗ «Теремок»

Симон В.О.–пенсіонер, с.Безпечна

Ющук С.В. – спеціаліст соціально-гуманітарного відділу

Лотоцька Л.В. – спеціаліст відділу земельних відносин та житлово-

комунального господарства

 

 

                                    П О Р Я Д О К         Д Е Н Н И Й

 

 1. Про заходи щодо проведення санітарно-екологічного місячника з благоустроюнаселених пунктів сільської ради.
 2. Про перелік об’єктів та видів суспільнокорисних робіт, які будуть виконуватися порушниками на території Краснопільської сільської ради
 3. Про оформлення права власності Третяк Любові Степанівні на  житловий будинок.
 4. Про відміну рішення виконкому №9 від 21.02.2018 р. «Про оформлення права власності Кухарчуку Віктору Михайловичу на житлову квартиру».
 5. Про надання дозволу на приватизацію квартири.
 6. Про план роботи на ІІ квартал 2018 року.

1. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо проведення санітарно-екологічного місячника з благоустрою населених пунктів сільської ради інформував сільський голова І.В. Патей, який сказав, щоз метою поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій кожного року розробляються заходи щодо проведення санітарно-екологічного місячника з благоустрою, які нам потрібно затвердити.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Прозаходи щодо проведення санітарно-екологічного місячника з благоустрою населених пунктів сільської ради»  від 22.03.2018 р.

№ 18  прийнято.

ПРОГОЛОСОВАНО: за-9 (чол.);

 •  

утримались - немає

Рішення «Прозаходи щодо проведення санітарно-екологічного місячника з благоустрою населених пунктів сільської ради»  від 22.03.2018 р. № 18  додається.

2. СЛУХАЛИ: Про перелік об’єктів та видів суспільно корисних  робіт, які будуть  виконуватися порушниками на території  Краснопільської сільської ради інформувала секретар виконкому Дем’янчук Ж.В., яка сказала, що відповідно до Закону України від 07.12.2017 р. №2234-VIII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» на прохання Чуднівського районного сектору з питань пробації визначити види суспільно-корисних робіт та перелік

об’єктів для відбування суспільно-корисних робіт та погодити їх з уповноваженим органомпробації.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Проперелік об’єктів та видів суспільно корисних  робіт, які будуть  виконуватися порушниками на території  Краснопільської сільської ради»  від 22.03.2018 р. № 19  прийнято.

ПРОГОЛОСОВАНО: за-9 (чол.);

 •  

утримались - немає

Рішення «Проперелік об’єктів та видів суспільно корисних  робіт, які будуть  виконуватися порушниками на території  Краснопільської сільської ради»  від 22.03.2018 р. № 19  додається.

3.СЛУХАЛИ: Про права власності Третяк Любові Степанівні на  житловий будинок

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про оформлення права власності Третяк Любові Степанівні на  житловий будинок»  від 22.03.2018 р. № 20  прийнято.

ПРОГОЛОСОВАНО: за-9 (чол.);

 •  

утримались - немає

Рішення «Про оформлення права власності Третяк Любові Степанівні на  житловий будинок»  від 22.03.2018 р. № 20  додається.

4.СЛУХАЛИ: Про відміну рішення виконкому № 9 від 21.02.2018 р. «Про оформлення права власності Кухарчуку Віктору Михайловичуна житлову квартиру».

ВИРІШИЛИ: Рішення « Про відміну рішення виконкому №9 від 21.02.2018 р. «Про оформлення права власності Кухарчуку Віктору Михайловичу на  житловуквартиру»  від 22.03.2018 р. № 21  прийнято.

ПРОГОЛОСОВАНО: за-9 (чол.);

 •  

утримались - немає

Рішення «Про відміну рішення виконкому №9 від 21.02.2018 р. «Про оформлення права власності Кухарчуку Віктору Михайловичу на  житловуквартиру»»  від 22.03.2018 р. № 21  додається.

5.СЛУХАЛИ: Заяву громадян Кухарчука Віктора Михайловича, Кухарчук Любові Михайлівни пронадання дозволу на приватизацію квартири №1 в с.Носівки вул. Любарська, 18

ВИРІШИЛИ: Рішення « Пронадання дозволу на приватизацію квартири»  від 22.03.2018 р. № 22  прийнято.

ПРОГОЛОСОВАНО: за-9 (чол.);

 •  

утримались - немає

Рішення «Пронадання дозволу на приватизацію квартири»  від 22.03.2018 р.

№ 22  додається.

 

6.СЛУХАЛИ: Проплан роботи на ІІ квартал 2018 року інформувала секретар виконкому Дем’янчук Ж.В. (план додається).

ВИРІШИЛИ: Рішення «Проплан роботи на ІІ квартал 2018 року»  від 22.03.2018 р. № 23  прийнято.

ПРОГОЛОСОВАНО: за-9 (чол.);

 •  

утримались - немає

Рішення «Проплан роботи на ІІ квартал 2018 року»  від 22.03.2018 р. № 23 додається.

 

Сільський голова                                                 І.В. Патей

 

УКРАЇНА

 КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

 № 18 

від   22 березня  2018 року  

Про заходи  щодо проведеннясанітарно-екологічного

місячника з благоустрою населених пунктів сільської ради

На виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів України», з метою поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій, підпунктом 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Оголосити місячник проведення благоустрою та впорядкування населених пунктів сільської ради з 22 березня по 22 квітня 2018 року.
 2. Затвердити заходи по благоустрою населених пунктів / додаються/.
 3. Рекомендувати керівникам установ, підприємств, організацій всіх форм власності привести в належний санітарний стан підвідомчі  території .
 4. Привести у відповідність до гігієнічних та екологічних вимог звалища

твердих побутових відходів, береги річок, колодязі громадського

користування, природні джерела та взяти їх на облік.

 1. Ліквідувати стихійні сміттєзвалища.
 2. Визначити санітарним днем  – четвер.
 3. Закріпити відповідальних  депутатів та членів виконкому за очистку вулиць. Провести подвірні обходи до 1 квітня 2018 р.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський  голова                                             І.В. Патей

 

УКРАЇНА

 КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

 № 19 

від  22 березня  2018  року

 

Про перелік об’єктів та видів

суспільнокорисних робіт, які будуть виконуватися порушниками на території

Краснопільської сільської ради

 

З метою сприяння діяльності правоохоронних органів,  відповідно до листа Чуднівського районного сектору з питань пробації центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції № 3/265 від 13.03.2018 р., керуючись ст.325-1, 325-3  Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 38 ст.40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради  ВИРІШИВ:

1. Визначити місцем відбування оплачуваних суспільно корисних робіт Краснопільську сільську раду.

2. Затвердити перелік об’єктів Краснопільської сільської ради, на яких порушники будуть відбувати  адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та визначити види робіт ( додаток до рішення ).

3. Нараховувати плату порушникові за виконання суспільно корисних робіт та перераховувати її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

4. Направити дане рішення до  Чуднівського районного сектору з питань пробації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                            І.В. Патей

Затверджено  Погоджено   

Виконавчим комітетом                                                     Начальник Чуднівського районного

Краснопільської сільської ради                                         сектору з питань пробаціїї

Чуднівського району                                                          Центрального міжрегіонального                  

                                                                                              управління з питань виконання

Рішення № 19 від 22.03.2018 р.                                        кримінальних покарань та пробації

Сільський голова                                                               Міністерства юстиції

                                                                                              капітан внутрішньої служби

_________ І.В. Патей                                                         ____________ Н.П. Микульська

«___» _______ 2018р.                                                        «___» _______ 2018 р.

 

 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ

Краснопільської сільської ради, на яких   порушники будуть відбувати суспільно корисні  роботи

у 2018 році та види робіт

 

 1. Сільські кладовища – роботи по благоустрою та упорядкуванні кладовища

( вирубування дикоростучих дерев та кущів, обкошування, прибирання території від сміття, ремонт огорожі), розчищення від снігу ритуальної площадки

 1. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Краснопіль, ФП с.Безпечна, ФП с.Носівки, ФП с.Суслівка, ФП с.Молочки, ФП с.Стетківці, ФП с.Мотрунки – прибирання території від сміття, викошування травостою та бур’янів, копання клумб, розчищання снігу, побілка та фарбування, рубка, різка та складання дров.
 2. Адміністративні будівлі сільської ради - прибирання території від сміття, викошування травостою та бур’янів, копання клумб, розчищання снігу, ремонт та прибирання будівель, побілка та фарбування.

       4. Будинки культури с.Краснопіль, с. Стетківці, сільські клуби с. Носівки, с. Безпечна, с.Молочки – благоустрій територій навколо БК, сільських клубів  викошування травостою та бур’янів, копання клумб, розчищання снігу, ремонт та прибирання будівель, ремонт стільців, побілка та фарбування.

       5. Дитячі дошкільні заклади - прибирання територій від сміття, викошування травостою та бур’янів, копання клумб, розчищання снігу, ремонт та прибирання будівель, побілка та фарбування, рубка, різка та складання дров.

       6. Прибирання вулиць та скверів (вул. Центральна, вул.Чуднівська - село Краснопіль; вул. Шевченка, вул. Перемоги, вул. Хуторянщина, вул. Ватутіна – село Безпечна; вул. Центральна, вул. Любарська  – село Носівки, вул. Центральна - село Суслівка; вул. Миру  - село Молочки, Мотрунки; вул. Миру – село Стетківці)– вирубування дикоростучих дерев та кущів, обкошування, прибирання території від сміття.

       7.Території навколо Братських могил, обелісків, пам’ятників невідомим солдатам, пам’ятників жертвам голодомору – вирубування дикоростучих дерев та кущів, обкошування, прибирання територій від сміття, побілка та фарбування.

Секретар ради                                                 Ж.В. Дем’янчук 

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

№ 20 

від   22 березня  2018 року

Про оформлення права власності

Третяк Любові Степанівніна житловий будинок 

 Керуючись п.10 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» №1952 від 01.07.2004 р., Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстрованого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1127 ( в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. №553), розглянувши  заяву гр. Третяк Л.С. про оформлення права  власності на житловий будинок ,  виконком сільської ради ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл на оформлення права власності та видати свідоцтво на право    власності  Третяк Любові Степанівніна  житловий будинок,   який знаходиться за адресою с.Носівки вул. Любарська, 6.

2. Третяк Л.С. провести державну реєстрацію  права  власності на житловий будинок .

 

Сільський  голова                                             І.В. Патей

Про оформлення права власності

Третяк Любові Степанівніна житловий будинок 

 Керуючись п.10 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» №1952 від 01.07.2004 р., Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстрованого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1127 ( в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. №553), розглянувши  заяву гр. Третяк Л.С. про оформлення права  власності на житловий будинок ,  виконком сільської ради ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл на оформлення права власності та видати свідоцтво на право    власності  Третяк Любові Степанівніна  житловий будинок,   який знаходиться за адресою с.Носівки вул. Любарська, 6.

2. Третяк Л.С. провести державну реєстрацію  права  власності на житловий будинок .

Сільський  голова                                             І.В. Патей

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

№ 21

від  22 березня  2018 року  

 

Про відміну рішення виконкому «Про оформлення права власності

Кухарчуку Віктору Михайловичу на житлову квартиру»

 

         Розглянувши заяву громадян  Кухарчука В.М., Кухарчук Л.М. про  надання дозволу на приватизацію квартири №1 в селі Носівки вул. Любарська, 18, виконком сільської ради ВИРІШИВ:

 

 1. Відмінити рішення №9 від 21.02.2018 р. «Про оформлення права власностіКухарчуку Віктору Михайловичу на житлову квартиру

 

Сільський голова                                      І.В. Патей

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

№22 

від   22 березня  2018 року              

 

Про надання дозволу на приватизацію квартири

 

Розглянувшизаяву громадян Кухарчука Віктора Михайловича та Кухарчук Любові Михайлівни, про наданя дозволу на приватизацію квартири №1 в житловому будинку  за адресою с.Носівки, вул.Любарська, будинок №18. Дана квартира належить територіальній громаді в особі Краснопільської сільської ради, форма власності – комунальна. Загальна площа квартири  76,7 кв.м., житлова площа  40,4 кв.м.(технічний паспорт від 04.01.2018 р.), керуючисьстаттею 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», пунктом 5 ч. «б»статті30 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», викоконком сільської ради ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл на приватизацію квартири №1 в житловому будинку за  адресою с.Носівки Чуднівського району, Житомирської області, вул.Любарська, 18  ,загальна площа квартири  76,7 кв.м., житлова площа квартири 40,4 кв.м., в рівних частках:

                       1. Кухарчуку Віктору Михайловичу – 1/2

                       2. Кухарчук Любові Михайлівні – 1/2

2.  Звернутись  Кухарчуку В.М., Кухарчук Л.М. в Державний реєстр прав власності на нерухоме майно для реєстрації права власності на квартиру за адресою с.Носівкивул.Любарська, 18 квартира №1.

 

Сільський голова                                        І.В. Патей

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

№ 23

від  22 березня  2018  року

Про план роботи

виконавчого комітету на ІІ квартал 2018 року

 

            Для вирішення питань поточної діяльності, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий  комітет  сільської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити план роботи виконавчого комітету  Краснопільської сільської ради на ІІ квартал 2018 року (додається).

  2. Рекомендувати постійним депутатським комісіям, депутатам сільської ради, активу громади приймати участь в підготовці та розгляді питань плану роботи виконавчого комітету.

  3. Секретарю виконавчого комітету  Дем’янчук Ж.В. довести затверджений план роботи виконавчого комітету до керівництва організацій та установ громади.

 

  Сільський голова                                                                                І.В. Патей

 

 

                                                                                                     

Додаток  №1                                     До рішення виконавчого комітету №23 від 22.03.2018 року

 

ПЛАН РОБОТИ

виконавчого комітету  сільської ради

на ІІ квартал 2018 року

№ п/п

Назва питання

Хто підготував

Строк подання

Доповідач

Засідання виконкому 18 квітня 2018року

1.

Про виконання сільського бюджету за І квартал 2017 року.

 

18.04.2018р

Начальник  відділу фінансово господарського забезпечення Т.В.Сидоренко

2.

Про затвердження заходів щодо відзначення 72 річниці Перемоги

 

18.04.2018р

 начальник соціально-гуманітарного відділуМартинюк Т.І.

3.

Про організацію обслуговування населення  сільським комунальним підприємством «Добробут»

 

18.04.2018р

Директор СКП «Добробут»

Засідання виконкому 16 травня 2018 року

1.

Про заходи щодо соціального захисту дітей на території сільської ради

 

16.05.2018р

 Спеціаліст з                      

 питань  захисту                        дітей Масна А.М.

2.

Про затвердження заходів щодо відзначення Міжнародного Дня захисту дітей

 

16.05.2018р

     Спеціаліст з                      

 питань  захисту                     дітей Масна А.М.

 

 

 

 

 

 

 

Засідання виконавчого комітету 20 червня 2018 р.

1.

Про стан роботи із зверненнями

громадян, що надійшли у І півріччі

2018 року

 

20.06.2018 р.

Секретар виконавчого комітету Дем’янчук Ж.В.

2.

Про завдання та заходи щодо підготовки

об’єктів соціально-економічного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років

 

20.06.2018 р.

Сільський голова

І.В. Патей

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                             

 

Секретар виконавчого комітету                                                 Ж.В. Дем’янчук

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь