Краснопільська громада
Житомирська область, Бердичівський район

ПОЛОЖЕННЯ

                                                           Додаток  до рішення

18-ї сесії 7-го скликання Краснопільської

 сільської ради від 14.06.2018 р. № 448

 

План

організаційних заходів щодо добровільного

приєднання територіальної громади

 

 1. Провести інвентаризацію майна комунальної власності та земельних ділянок.
 2. Провести фінансовий аудит.
 3. Розробити  Перспективний план формування мережі установ, підприємств та організацій для надання послуг, в тому числі соціальних.
 4. Звернутись до Чуднівської районної ради щодо визначення та передачі  частки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у комунальну власність Краснопільської  об’єднаної територіальної громади, для забезпечення  надання якісних послуг населенню  громади.
 5. Внести зміни до структури та штатного розпису виконавчого комітету  Краснопільської  об’єднаної територіальної громади.
 6. Внести зміни до кошторису витрат на утримання виконавчого комітету Краснопільської об'єднаної територіальної громади.

Секретар            Ж.В. Дем’янчук

                                       

                                                                                               Додаток 1                                

до рішення сесії сільської ради

14.06.2018  №                          

 

ПОЛОЖЕННЯ

про транспортний податок

 1. Загальні положення

Транспортний податок є місцевим податком, входить до складу податку на майно і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та відповідно до пункту 10.1.1 статті 10 та підпункту 265.1.2 пункту 265.1 статті 265 і статті 267 Податкового кодексу України.

 1. Платники податку

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані згідно з чинним законодавством на території сіл громади власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 цього Положення є об’єктами оподаткування.

 1. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення.

 1. Ставки податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 цього Положення.

 1. Порядок обчислення та сплати податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку Чуднівського відділення Бердичівської ОДПІ до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Чуднівське відділення Бердичівської ОДПІ надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснює Кам’янець-Подільська ОДПІ.

З 1 січня 2017 року орган внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати ОДПІ відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають в декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Чуднівське відділення Бердичівської ОДПІ надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з вимогами статті 64 Бюджетного кодексу України.

Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 1. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Контроль

Контроль за своєчасністю подання розрахунку та сплатою податку, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснює Чуднівське відділення Бердичівської ОДПІ

Секретар сільської ради            Ж.В. Дем’янчук.

 

Додаток 2                                     

до рішення 18 сесії сільської ради

від 14.06.2018 р. № ___                

 

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

 1. Загальні положення

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до     глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV Податкового кодексу України.

 1. Платники податку
  1. Платниками єдиного податку  є юридичні особи та фізичні особи - підприємці з податковою адресою у межах сіл громади, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,  і які, при цьому, у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.
  2. Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень; 

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва,  постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових  виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує       20 000 000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 1. Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
 2. Загальна кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, а також середньооблікова кількість працівників юридичних осіб обраховується відповідно до підпункту 291.4.1 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України.
 3. Умови для можливості перебування на спрощеній системі оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в частині дотримання норми щодо частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, визначені підпунктами 291.4.2 – 291.4.7 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України.
 4. Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими категоріями суб’єктів підприємницької діяльності встановлюються пунктом 291.5 статті 291 Податкового Кодексу України.
 5. Порядок визначення доходу для  цілей оподаткування єдиним податком, а також для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування, склад цих доходів визначається статтею 292 Податкового кодексу України.
 6. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи визначений статтею 2921 Податкового кодексу України.
 1. Ставки та порядок обчислення податку

            

 1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року ( далі мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

               Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:

3.1.1. Для першої групи платників  встановлюються у відсотках(фіксовані ставки) єдиного податку у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму

3.1.2. Фіксовані ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати

3.1.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотка доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному другою частиною підпункту 3.2 (4 відсотка доходу).

 1. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої груп (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2.2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;  

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу відповідно.     

 1. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.2 цього розділу Положення:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 2.2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.   

 1. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
 2. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений пунктом 3.1 цього розділу для відповідної групи таких платників єдиного податку.
 3. Особливості застосування ставок, встановлених підпунктом 3.1.3 пункту 3.1, пунктами  3.2 та 3.3  цього розділу, передбачені пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.    
 4. Розміри ставок єдиного податку для четвертої групи платників у залежності від категорії (типу) земель та їх розташування встановлені пунктом 293.9 статті 293 Податкового кодексу України у відсотках до нормативної грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду.    

  

 1. Податковий (звітний) період
  1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.
  2. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.   
  3. Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках передбачені пунктами 294.2 – 294.7 статті 294 Податкового кодексу України. 
 1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
  1. Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

 1. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
 2. Сплата єдиного податку платниками першої – третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.
 3. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
 4. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
 5. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням Бердичівської ОДПІ на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

 1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку для платників єдиного податку четвертої групи передбачені пунктом 295.9 статті 295 Податкового кодексу України.

 

 1. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
  1. Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

 1. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.
 2. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2, 44.3  статті 44 Податкового кодексу України.
 3. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 5.1 цього Положення.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи.

 1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до Чуднівського відділення Бердичівської ОДПІ податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи-підприємці) групи.
 2. Форми  податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 6.4 і 6.5 цього розділу, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 року № 1688.   
 3. Порядок складення декларації визначений пунктами 296.2,  296.4–296.7 статті 296 Податкового кодексу України.
 4. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи-підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
 1. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку
  1.  Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої – третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 3.1.3 цього Положення, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи. 

 1. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7.1 цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у строки, встановлені Податковим кодексом України.
 2. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

 

 1. Відповідальність платника єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до глави 11 Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Секретар сільської ради             Ж.В. Дем’янчук.

 

Додаток 3                

до рішення №          

від 14.06.2018 р.      

ПОЛОЖЕННЯ

про акцизний податок для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до

підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1.  Положення про акцизний податок для підакцизних товарів,

реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового

кодексу України  (далі  –  Положення) розроблено на підставі розділу VI

Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами і

доповненнями).

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

1.3. Акцизний податок – це податок, яким оподатковуються підакцизні товари,

включений до їх ціни та оплачений покупцями через роздрібну торговельну

мережу.

До підакцизних товарів, що реалізуються у роздрібній торговельній

мережі сіл Краснопільської сільської ради, належать:

- алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн і промислові замінники тютюну;

- пальне.

Розділ 2. Механізм справляння податку

 

2.1. Платники податку:

2.1.1. Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212   Податкового кодексу

України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами і доповненнями)  (далі  –  Кодексу)

платником податку є особа  -  суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка

здійснює реалізацію підакцизних товарів.

2.1.2. Особи -  суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють

реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники

податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів

не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в

якому здійснюється господарська діяльність.

 

2.2. Об’єкт оподаткування і база оподаткування податком:

2.2.1. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації  суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (виручка від реалізації

підакцизних товарів (з податком на додану вартість).

2.2.3. Базою оподаткування є  вартість (з податком на додану вартість)

підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213

Кодексу .

 

2.3. Ставки податку:

2.3.1.  Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до пп. 213.1.9 п.

213.1 ст. 213 Кодексу, ставки  податку встановлюються за рішенням

селищної ради в розмірах, передбачених підпунктами 215.3.1., 215.3.2., 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України.

 

Розділ 3. Порядок обчислення та строки сплати податку

 

3.1. Податковий період:

3.1.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

3.2. Дата виникнення податкового зобов’язання:

3.2.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення

розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування

реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та

послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами  -  підприємцями, які

сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

 

3.3. Порядок і строки сплати податку:

3.3.1.  Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом

господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних

товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем

відповідного граничного строку, передбаченого  пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Кодексу

для подання податкової декларації за місячний податковий період.

3.3.2  Особа  -  суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює

реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації

таких товарів.

3.3.3  Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію

підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду

контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за

формою, затвердженою у порядку, встановленому ст.46 Кодексу.

 

Розділ 4. Відповідальність та контроль

 

4.1. Відповідальність:

4.1.1. Платники збору, зазначені у п.2.1 цього Положення, несуть

відповідальність  за неподання у встановлені терміни податкової декларації з

акцизного податку, до органу державної податкової служби, за правильність

обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до бюджету відповідно до

Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль:

4.2.1 Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подання

податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і

своєчасністю сплати збору до бюджету, здійснює Чуднівське відділення

 Бердичівської ОДПІ.

 

Секретар сільської ради      Ж.В. Дем’янчук.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь