Краснопільська громада
Житомирська область, Бердичівський район

рішення сесії

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

15 сесія  ради  7 скликання

Від  18 квітня  2018 року

№ 403

Про внесення змін

до сільського бюджету на 2018 рік

Заслухавши інформацію сільського голови Патея І.В. , керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 14,72,78  Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної   комісії з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку сільської ради,    сільська  рада

ВИРІШИЛА :

        1. Спрямувати на проведення витрат 1140249 грн. перевиконання доходів загального фонду сільського бюджету згідно з підсумками першого кварталу  2018 року.

2. Внести зміни до рішення сільської ради від 22.12.2017 року №315 “Про сільський бюджет на 2018  рік ” зі змінами та доповненнями внесеними рішеннями  від 16.02.2018 року№338 “Про внесення змін до сільського бюджету на 2018  рік ” , від 29.03.2018 року№385 “Про внесення змін до сільського бюджету на 2018  рік ”, а саме:

       2.1.У підпункті 1.1.пункту1 цифри 25991017 грн., 25922489грн., замінити відповідно цифрами 27181266грн., 27112738грн..

      2.2. Доповнити підпункт 1.1. пункту 1 абзацом наступного змісту:

«Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів сільському бюджету згідно з додатком 1.1.».

2.3. У підпункті 1.2. пункту 1 цифри 27922007грн., 27276889 грн., 645118 грн. замінити відповідно цифрами 29112256 грн.,   27658391 грн., 1453865 грн.             

        2.4. Підпункт  1.3 та 1.4 пункту 1 викласти в наступній редакції  :

1.3.  Установити в цілому дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 545653 грн. (додаток  5), з них:

 • профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі                    1385337  грн., напрямком використання яких визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),      в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 576590 грн. ;
 • дефіцит  загального фонду сільського бюджету у сумі                    1930990 грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних  коштів сільського бюджету.

1.4.Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1385337 грн.(додаток 5),джерелом покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) у сумі 1385337 грн.,в тому числі 576590 грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду сільського бюджету.

2.5. У пункті 2 цифри  27276889грн., 645118 грн., замінити відповідно цифрами  27658391 грн., 1453865 грн..

2.6. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.1. наступного змісту :

3.1. Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 30000 грн., у тому числі по загальному фонду –  30000 грн.,    з них : 

         - на виконання Комплексної Програми  забезпечення пожежної безпеки,захисту населення і територій Краснопільської сільської ради від надзвичайних ситуацій  на 2018-2020 роки –30000 грн.;

2.7. У пункті 2 по програмах цифри  79500 грн., замінити відповідно цифрами  109500 грн..

2.8. У пункті 2 по видатках розвитку цифри  481944 грн., замінити відповідно цифрами  644591 грн..

 3.  Додатки  1, 2, 3,4,5,6 викласти в новій редакції та доповнити додатком 1.1.

 

          Сільський голова            Патей І.В.

                                                               

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Пояснення до рішення №  403 

15 сесія  ради  7 скликання

Від  18 квітня  2018 року

«Про  внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік»

 

1.Збільшити доходну частину загального фонду бюджету на суму 1190249 грн..

 

1.1.Збільшити доходну частину загального фонду бюджету за рахунок перевиконання доходів  за 1 квартал  2018 року на суму 1140249 грн..

          по коду 11010100 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачуються податковими агентами,із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 82244 грн..

          по коду 11010400 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачуються податковими агентами,із доходів платника податку інших ніж заробітна плата на суму 752510 грн..

           по коду 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб на суму 16650 грн..

           по коду18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередій податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків на суму 288845 грн..

1.2.Збільшити доходну частину загального фонду бюджету за рахунок одержання іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік на суму 50000 грн..

  по коду 41035000 Інші субвенції по загальному фонду на суму 50000 грн..

(на придбання та заміну вікон для Стетківецької ЗОШ І-Ш ступенів)

2.Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету  на суму 381502 грн., в тому числі за рахунок перевиконання доходів  за 1 квартал  2018 року на суму 331502 грн. та іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік на суму 50000 грн..

                                                         

2.1.КПКВК МБ    0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення) міської, селищної ,сільських рад суму 75000рн.

     по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 20000 грн.

          (придбання канцелярських товарів)

 

     по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) на суму 55000 грн

          (одержання правової допомоги -45000 грн.,послуги редакції газети «Життя Чуднівщини»-10000 грн.)

 

2.2. КПКВК МБ 0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на суму 100000грн..

     по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 50000 грн.

          (придбання будівельних матеріалів)

      по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) на суму 50000 грн.

            (придбання та заміну вікон для Стетківецької ЗОШ І-Ш ступенів)

2.3. КПКВК МБ 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на суму 8000 грн..

     по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 8000 грн.

2.4.КПКВК МБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів на суму  50000 грн.

      по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) на суму 50000 грн.

                     ( прибирання та вивезення сміття)

2.5.КПКВК МБ 0117130 Здійснення заходів із землеустрою на суму 98502 грн..

       по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) на суму 98502 грн..

   (розробка планів територій земельних ділянок для будівництва стадіону -56402 грн. та сільської амбулаторії-42100 грн..)

2.6. КПКВК МБ  0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на суму 30000 грн..

       по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму  30000 грн.

2.7. КПКВК МБ  0110180 Інша діяльність у сфері державного управління на суму 20000грн.

  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1000 грн.

          (придбання грамот,подяк т.д.)

  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) на суму 500 грн.

                     ( за касове обслуговування )

   по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 18500 грн.

               (грошові премії,винагороди)

3.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) на суму 808747грн.

                                                             

3.1.  КПКВК МБ    0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення) міської, селищної ,сільських рад суму 612100 грн.

     по КЕКВ 3110 «Придбання  обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 30000 грн.

  (придбання фотоапарата )

     по КЕКВ 3132 «Капітальне ремонт інших об»єктів на суму 582100грн..

          (капітальний ремонт приміщення адмінбудинку)

3.2. КПКВК МБ 0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на суму 34000грн..

по КЕКВ 3110 «Придбання  обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 34000 грн.

  (для Стетківецької ЗОШ- придбання електричної плити 24000грн., для Молочківської ЗОШ – придбання мотокоси-10000 грн )

3.3. КПКВК МБ 0117310 Будівництво об»єктів житлово-комунального господарства на суму 162647грн.

  по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання ) інших об»єктів на суму 162647 грн.

               ( За технічний нагляд :

по будівництву станції знезалізнення води та водогінних мереж по вул..МолочківськаПольова,Берегова,Миру(частково) в с.Стетківці Чуднівського р-ну Житомирської обл. -25874 грн;

по будівництву водогінних мереж в с.Краснопіль Чуднівського р-ну Житомирської обл. -16342 грн;

по будівництву водогінних мереж в с.Носівки Чуднівського р-ну Житомирської обл. -64442 грн;

по будівництву водогінних мереж в с.Безпечна Чуднівського р-ну Житомирської обл. -55989 грн;

Сільський голова                 І.В.Патей

Головний бухгалтер             Т.В.Сидоренко

https://rada.info/upload/users_files/04345078/071fe30f914ce5b4e399cff00b975bba.xls

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

15 сесія  ради  7 скликання

Від  18 квітня  2018 року

№ 404

Про Комплексну Програму забезпечення пожежної безпеки,

Захисту населення і територій Краснопільської сільської ради

Від надзвичайних ситуацій на 2018-2020 роки

             Заслухавши інформацію сільського голови Патея І.В. з метою забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища від пожеж, керуючись п.22 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 сільська рада  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Комплексну Програму забезпечення пожежної безпеки,

захисту населення і територій Краснопільської сільської ради

від надзвичайних ситуацій на 2018-2020 роки.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з питань земельних відносин, будівництва та екології, з гуманітарних питань.

Сільський голова      І.В. Патей

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

15 сесія  ради  7 скликання

Від  18 квітня  2018 року

№ 405

Про надання матеріальної допомоги

     Розглянувши заяви громадян Кивенко Богдана Олександровича, Умеренко Зої Миколаївни, Саух Людмили Василівни, Онищука Миколи Івановича   про надання матеріальної допомоги  відповідно до сільської програми «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян села на 2016-2018 роки, згідно з Положенням про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям сіл Краснопільської сільської ради за рахунок коштів сільського бюджету, керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку,  сільська рада    ВИРІШИЛА :

 1. Надати матеріальну допомогу учаснику бойових дій( АТО)  Кивенко Богдану Олександровичу (с.Краснопіль)  в сумі 2000  грн.
 2. Надати матеріальну допомогу учаснику бойових дій (АТО) Умеренко Зої Миколаївні (с.Суслівка)   в сумі 2000  грн.
 3. Надати матеріальну допомогу на лікування Саух Людмилі Василівні(с.Молочки) в сумі 2000  грн.
 4. Надати матеріальну допомогу на лікування Онищуку Миколі Івановичу(с.Носівки) в сумі 2000  грн.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально- економічного розвитку.

Сільський голова :  І.В. Патей

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

15 сесія  ради  7 скликання

Від  18 квітня  2018 року

№ 406

Про податок на доходи, отримані від продажу

власної сільськогосподарської продукції

                 Відповідно до статті 165.1.24 Податкового Кодексу України, заслухавши інформацію сільського голови І.В. Патея про необхідність інформування громадян власників земельних ділянок про оподаткування доходів, отриманих від продажу сільськогосподарської продукції,

сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Проінформувати громадян власників земельних ділянок , площа яких перевищує 2 га про оподаткування доходів, отриманих від продажу сільськогосподарської продукції .
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних відносин та ЖКГ  Бистрицького О.В.

Сільський голова    І.В. Патей

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

15 сесія  ради  7 скликання

Від  18 квітня  2018 року

№ 412

Про внесення змін до Регламенту

Краснопільської сільської ради

 

        Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності, сільська рада        

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у Регламент Краснопільської сільської ради затверджений рішенням сільської ради від 28.12.16. № 5,  виклавши статтю 36 розділу V «Прийняття рішень» у новій редакції:
«Стаття 36.   Відкрите поіменне голосування

36.1 Рішення сільської ради приймається відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” , в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

36.2 Відкрите поіменне голосування здійснюється депутатом сільської ради особисто шляхом підняття руки.

36.3 Після закінчення кожного голосування лічильна комісія здійснює підрахунок голосів «за», «проти», «утримався» або «не брав участь у голосуванні» та встановлює його результати.

36.4 Результати поіменного голосування заносяться до списку депутатів, що брали участь у такому голосуванні та підписуються  лічильною комісією.

36.5 Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради та розміщуються в день голосування на дошці оголошень сільської  ради.»

2. Затвердити зразок протоколу відкритого поіменного голосування сільського голови та депутатів Краснопільської сільської ради /додається/ https://rada.info/upload/users_files/04345078/c6b10afd4af284069f5cea47958b6a3b.jpg

Сільський голова           І.В. Патей

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь