Краснопільська громада
Житомирська область, Бердичівський район

протокол

https://rada.info/upload/users_files/04345078/fc7a09822b8d0296557739b9c4d05d63.rar

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

П Р О Т О К О Л

ЗАСІДАННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

 № 1 

від 15 січня  2018 року

 приміщення сільської ради

 

Всього членів виконкому – 13 чол.

Присутні на засіданні:

Патей І.В. - сільський голова

Рибак І.М. – заступник сільського голови

Дем’янчук Ж.В. -     секретар ради

Сидоренко Т.В. – головний бухгалтер сільської ради

ШубертЛ.Б.- начальник відділу правового та кадрового забезпечення

Пилипенко Т.В. – завідуюча Краснопільського ДНЗ «Теремок»

Масна Т.В. - завідуюча Молочківського ДНЗ

Ющук С.В. – спеціаліст соціально-гуманітарного відділу

Лотоцька Л.В. – спеціаліст відділу земельних відносин та житлово-

комунального господарства

 

 

                            П О Р Я Д О К         Д Е Н Н И Й

 

 1. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Краснопільської сільської  територіальної громади на 2017 -2018 роки за 2017 рік.
 2. Про стан виконання Кравченко О.О. жителькою села Молочки батьківських обов’язків відносно її дітей та питання доцільності позбавлення її батьківських прав.
 3. Про план роботи виконавчого комітету на І квартал 2018 року.
 4. Про оформлення права власності Єріній Ніні Іванівні  на житловий будинок.
 5. Про проведення інвентаризації вуличного освітлення в селах Носівки, Суслівка Краснопільської сільської ради.

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Краснопільської сільської  територіальної громади на 2017 -2018 роки за 2017 рік  доповів сільський голова І.В. Патей(інформація додається).

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Краснопільської сільськоїтериторіальної громади на 2017 -2018 роки за 2017 рік»від 15.01.2018 р. № 1прийнято.

ПРОГОЛОСОВАНО: за-9 (чол.);

 •  

утримались - немає

Рішення «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Краснопільської сільськоїтериторіальної громади на 2017 -2018 роки за 2017 рік»від 15.01.2018 р. № 1додається.

2. СЛУХАЛИ: Простан виконання Кравченко О.О. жителькою села Молочки батьківських обов’язків відносно її дітей та питання доцільності позбавлення її батьківських прав інформувала спеціаліст з питань захисту дітей Масна А.М., яка сказала, що гр. Кравченко О.О. систематично зловживає спиртним та не виконує належним чином батьківських обов’язків.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Простан виконання Кравченко О.О. жителькою села Молочки батьківських обов’язків відносно її дітей та питання доцільності позбавлення її батьківських прав»від 15.01.2018 р. № 2прийнято.

ПРОГОЛОСОВАНО: за-9 (чол.);

 •  

утримались - немає

Рішення «Простан виконання Кравченко О.О. жителькою села Молочки батьківських обов’язків відносно її дітей та питання доцільності позбавлення її батьківських прав»від 15.01.2018 р. № 2додається.

3.СЛУХАЛИ: Проплан роботи виконавчого комітету на І квартал 2018 року інформувала секретар виконкому Ж.В. Дем’янчук (план роботи додається).

ВИРІШИЛИ: Рішення «Проплан роботи виконавчого комітету на І квартал 2018 року»від 15.01.2018 р. № 3прийнято.

ПРОГОЛОСОВАНО: за-9 (чол.);

 •  

утримались - немає

Рішення «Проплан роботи виконавчого комітету на І квартал 2018 року»від 15.01.2018 р. № 3додається.

4.СЛУХАЛИ: Прооформлення права власності Єріній Ніні Іванівніна житловий будинок.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Прооформлення права власності Єріній Ніні Іванівніна житловий будинок»від 15.01.2018 р. № 4прийнято.

ПРОГОЛОСОВАНО: за-9 (чол.);

 •  

утримались - немає

Рішення «Прооформлення права власності Єріній Ніні Іванівніна житловий будинок »від 15.01.2018 р. №4додається.

5.СЛУХАЛИ: Пропроведення інвентаризації вуличного освітлення в селах Носівки, Суслівка Краснопільської сільської ради інформував сільський голова І.В. Патей, який сказав, що для фінансування робіт по освітленню вулиць сіл Носівки, Суслівка необхідно провести інвентаризацію даного майна та взяти на баланс сільської ради.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Пропроведення інвентаризації вуличного освітлення в селах Носівки, Суслівка Краснопільської сільської ради»від 15.01.2018 р. №5прийнято.

ПРОГОЛОСОВАНО: за-9 (чол.);

 •  

утримались - немає

Рішення «Пропроведення інвентаризації вуличного освітлення в селах Носівки, Суслівка Краснопільської сільської ради» від 15.01.2018 р. №5 додається.

Сільський головаІ.В. Патей

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

№ 5 

від 15 січня  2018 року

 

Про проведення інвентаризації

вуличного  освітлення в селах Носівки, Суслівка

Краснопільської сільської ради

З метою відновлення вуличного освітлення на території сіл Носівки, Суслівка Краснопільської сільської ради, керуючись Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради ВИРІШИВ:

 1. Створити комісію по інвентаризації  зовнішнього вуличного освітлення

на території сілНосівки, Суслівка Краснопільської сільської ради у складі: голова комісії - Бистрицький О.В., члени комісії – Богатюк О.М., Акуліч Н.Д., Онищук П.М., Шуберт Л.Б.

 1. Голові комісії Бистрицькому О.В. забезпечити проведення інвентаризації.
 2. Акт про інвентаризацію та прийняття в комунальну власність зовнішнього вуличного освітленняна території сіл Носівки, Суслівка Краснопільської сільської ради подати на затвердження сесії сільської ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                І.В. Патей

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

 № 4 

від 15 січня  2018 року

 

Про оформлення права власності

Єріній Ніні Іванівніна житловий будинок 

 Керуючись п.10 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» №1952 від 01.07.2004 р., Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстрованого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1127 ( в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. №553), розглянувши  заяву гр. Єріної Н.І. про оформлення права  власності на житловий будинок ,  виконком сільської ради ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл на оформлення права власності та видати свідоцтво на право    власності  Єріній Ніні Іванівніна  житловий будинок,   який знаходиться за адресою с.Молочкивул.Татарнівка, 22.

2. Єріній Н.І. провести державну реєстрацію  права  власності на житловий будинок .

 

Сільський  голова                                             І.В. Патей

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

 № 3 

від 15 січня  2018 року

 

 

Про план роботи

виконавчого комітету на І квартал 2018 року

 

            Для вирішення питань поточної діяльності, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий  комітет  сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити план роботи виконавчого комітету  Краснопільської сільської ради на І квартал 2018 року (додається).

           

2. Рекомендувати постійним депутатським комісіям, депутатам сільської ради, активу громади приймати участь в підготовці та розгляді питань плану роботи виконавчого комітету.

           

3. Секретарю виконавчого комітету  Дем’янчук Ж.В. довести затверджений план роботи виконавчого комітету до керівництва організацій та установ громади.

 

  Сільський голова                                                                                І.В. Патей

         

       Додаток  №1                          До рішення виконавчого комітету №3 від 15.01.2018 року

                                                                                                     ПЛАН РОБОТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  КРАСНОПІЛЬСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА І КВАРТАЛ 2018 РОКУ

   з/п

Назва питання

 

Строк подання

доповідач

Засідання виконавчого комітету  15.01.2018 року

1.

Про  виконання  програми соціально- економічного розвитку   за  2017 рік.

 

15.01.2018 р.

Сільський голова

І.В. Патей

2.

Про підсумки розгляду звернень громадян ,що надійшли упродовж 2017 року

 

    15.01.2018 р.

Секретар виконавчого комітету

Ж.В. Дем’янчук  

Засідання виконавчого комітету 21.02.2018 року

1.

Про  роботу закладів культури та стан бібліотечного обслуговування і збереження книжкового фонду в бібліотеках  сільської ради

 

21.02.2018 р.

Спеціаліст соціально-гуманітарного відділу

В.М. Лисогурська

2.   2.

Про підсумки виконання сільського 

бюджету   за  

2017  рік

 

21.02.2018 р.

 Начальник  відділу фінансово –господарськогозабезпечення

Т.В.Сидоренко

Засідання виконавчого комітету  21.03.2018 року

1.

Про затвердження заходів  щодо проведення санітарно –екологічного двомісячника з благоустрою  сільської ради

 

21.03.2018 р.

Сільський голова

І.В. Патей

2.

Про затвердження заходів до 31  річниці Чорнобильської катастрофи

 

Секретар                                Ж.В. Дем’янчук

 

21.03.2018 р.

Секретар

виконавчого комітету 

Ж.В. Дем’янчук

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь