Краснопільська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Рішення сесії

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чотирнадцята сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

від 29 березня 2018 року 

№ 378

Про вступ до асоціації органів місцевого самоврядування

«Асоціація об’єднаних територіальних громад» 

Відповідно до частини 1 статті 15 та пункту 15 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також частини 1 статті 4 Закону України «Про асоціацію органів місцевого самоврядування», з метою більш ефективного виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому та регіональному розвитку, захисту прав та інтересів об’єднаних територіальних громад, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити вступ сільської ради в Асоціацію органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад».

2. Уповноважити сільського голову Патей І.В. представляти сільську раду в Асоціації об’єднаних територіальних громад.

3. Секретарю сільської ради Дем’янчук Ж.В. надіслати це рішення в Асоціацію об’єднаних територіальних громад.

Сільський голова                                                            І.В. Патей

 


УКРАЇНА
КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чотирнадцята сесія 7 скликання
РІШЕННЯ

від 29 березня 2018 року 

№ 379

Про створення офіційного веб-сайту Краснопільської сільської ради


З метою створення дієвої системи оприлюднення інформації про роботу сільської ради, підвищення  ефективності та прозорості її діяльності, забезпечення впливу на процеси, які відбуваються на території ради та для власного розміщення проектів нормативно-правових актів, рішень органу місцевого самоврядування, на підставі ст.5 Законів України від 13 січня 2011 року № 2939-УI “Про доступ до публічної інформації”,  статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року   № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити офіційний веб-сайт Краснопільської сільської ради  в глобальній інформаційній мережі Інтернет  - www.krasnopilska.otg.gov.ua.
2. Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Краснопільської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет (додається).
3. Призначити відповідальною за створення та супроводження веб-сайту секретаря сільської ради Дем’янчук Ж.В.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                                                                І.В. Патей

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Чуднівського району Житомирської  області

чотирнадцята сесія сьомого  скликання

РІШЕННЯ

від   29   березня   2018 року село Краснопіль

№ 380

Про наданнядозволу на розробленнядетального плану територіїземельної

ділянки за адресоюс. Краснопільвул.Центральна 48

Відповідно до ст..17 Закону України № Про містобудування» ст.. 10,19,29 Закону України « Про регулюваннямістобудівноїдіяльності « , Постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 25.05.2011 № 555 « Порядок проведеннягромадськихслуханьщодоврахуваньгромадськихінтересівпід час розробленняпроектівмістобудівноїдокументації на місцевомурівні « ДБН Б.1.1-4:2012 « Склад та зміст детального плану території» наказу Міністерстварегіональногорозвитку , будівництва та житлово-комунальногогосподарстваУкраїнивід 16.11.2011 № 290 враховуючизверненнящодорозроблення детального плану територіїземельноїділянки , яка розташована за адресою АЗПСМ с. Краснопіль вул. Центральна 48  для будівництва нового приміщення Краснопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Надатидозвіл на розробленнядетального плану територіїземельноїділянкирозташованої за адресоюс. Краснопіль вул. Центральна 48  для будівництва нового приміщення Краснопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

2.Замовникомвиконаннядетального плану територійвизнативиконавчийкомітетсільської ради.

3. Замовитидетальний план територіїземельноїділянки в організації, яка отрималаліцензію на проведеннявідповіднихробіт, згідно з чиннимзаконодавством.

4. Післявиготовлення детального плану територіїподатийого на громадськіслухання, з метою врахуваннязауважень на внесенняпропозиційгромадськості, та на затвердженнясесієюсільської ради.

5. Контроль за виконанняданогорішенняпокласти на постійнукомісію  з земельних відносин, будівництва та екології, гуманітарних питань (освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист населення).

Сільський голова                                      І.В Патей

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Чуднівського району Житомирської  області

чотирнадцята сесія сьомого  скликання

РІШЕННЯ

від 29 березня 2018 року

№ 381

Про наданнядозволу на розробленнядетального плану територіїземельної

ділянки за адресоюс. Краснопільвул.Центральна 7

Відповідно до ст..17 Закону України № Про містобудування» ст.. 10,19,29 Закону України « Про регулюваннямістобудівноїдіяльності», Постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 25.05.2011 № 555 « Порядок проведеннягромадськихслуханьщодоврахуваньгромадськихінтересівпід час розробленняпроектівмістобудівноїдокументації на місцевомурівні» ДБН Б.1.1-4:2012 « Склад та зміст детального плану території» наказу Міністерстварегіональногорозвитку , будівництва та житлово-комунальногогосподарстваУкраїнивід 16.11.2011 № 290 враховуючизверненнящодорозроблення детального плану територіїземельноїділянки , яка розташована за адресою АЗПСМ с. Краснопіль вул. Центральна,7  для будівництва нового сільського футбольного поля та керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Надатидозвіл на розробленнядетального плану територіїземельноїділянкирозташованої за адресоюс. Краснопіль вул. Центральна,7  для будівництва нового сільського футбольного поля .

2.Замовникомвиконаннядетального плану територійвизнативиконавчийкомітетсільської ради.

3. Замовитидетальний план територіїземельноїділянки в організації, яка отрималаліцензію на проведеннявідповіднихробіт, згідно з чиннимзаконодавством.

4. Післявиготовлення детального плану територіїподатийого на громадськіслухання, з метою врахуваннязауважень на внесенняпропозиційгромадськості, та на затвердженнясесієюсільської ради.

5. Контроль за виконанняданогорішенняпокласти на постійнукомісію  з земельних відносин, будівництва та екології, гуманітарних питань (освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист населення).

Сільський голова                                      І.В Патей

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чотирнадцята сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

від 29 березня 2018 року

№ 382

Про відмову у погодженні щодо затвердження Головним управліннямДержгеокадастру в Житомирській області документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність гр. Старику Л.М. 

Відповідно до розпорядження КМУ від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність об’єднаних територіальних громад», у зв’язку з необхідністю проведення інвентаризації земель, які підлягають передачі в комунальну власність об’єднаної територіальної громади Краснопільської сільської ради із земель державної власності та які знаходяться за межами сіл об’єднаної територіальної громади, а також необхідністю проведення процедури прийому-передачі земель з державної власності в комунальну і її юридичного оформлення, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Краснопільської сільської ради № 342 від 16.02.2018 року, сільська радаВИРІШИЛА:

1. Відмовити у погодженні щодо затвердження Головним управліннямДержгеокадастру в Житомирській області  документації із землеустрою та надання у власність земельної ділянкигр.Старику Л.Мдля ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га, яка розташована за межами населених пунктів Краснопільської сільської ради Чуднівського району Житомирської області.

2. Заборонити на час дії мораторію сільському голові Краснопільської сільської ради в будь-який спосіб погоджувати питання надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам або  юридичним особам для ведення особистого селянського господарства або товарного сільськогосподарського виробництва, затверджувати документацію із землеустрою та надавати у власність земельні ділянки,  які розташовані за межами населених пунктів Краснопільської сільської ради.

 

Сільський голова                                         І.В. Патей

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чотирнадцята сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

від 29 березня 2018 року

№ 383

Про  згоду на прийняття до комунальної власності Краснопільської сільської ради житлових будинків, 
з господарськими будівлями та спорудами, розташованими в 
с. Безпечна по вул. Ватутіна, 12 та с. Безпечна вул. Перемоги, 34 


Розглянувши листа начальника Бердичівського ЛВУМГ, на підставі Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ст. 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт», відповідно до Положення «Про порядок передачі об'єктів права державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  21 вересня   1998 року  №  1482,  керуючись пунктом 51 частини першої статті 26, пунктом 1 частини 9 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації комісії з питань бюджету, комунальної власності  та планування  соціально-економічного  розвитку, сільська рада В И Р І Ш И Л А:
       1. Дати згоду на прийняття до комунальної власності Краснопільської сільської ради житлових будинків, з господарськими будівлями та спорудами, розташованими в с. Безпечна по вул. Ватутіна, 12 та с. Безпечна вул. Перемоги, 34.
2. Начальнику відділу земельних відносин та житлово-комунального господарства Бистрицькому О.В. забезпечити прийняття-передачу вищезазначених будинків до комунальної власності сільської ради з оформленням акта прийняття-передачі; винести на затвердження сільської ради акт прийняття-передачі до комунальної власності сільської ради вказаних житлових будинків; після затвердження акта прийняття-передачі, забезпечити зарахування на балансовий облік указаних житлових будинків та їх відповідне  житлово-експлуатаційне обслуговування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності  та планування  соціально-економічного  розвитку та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Сільський голова                     І.В. Патей

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чотирнадцята сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

від 29 березня 2018 року 

№ 384

Про внесення змін до структури апарату Краснопільської

сільської ради затвердженої рішенням №17 від 30.12.2016 року 

Керуючись п.5 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції щодо внесення змін до структури та штатних розписів, постановою  КабінетМіністрівУкраїнивід09. 03. 2006 р. № 268 «Про упорядкуванняструктури та умов оплати праціпрацівниківапаратуорганіввиконавчоївлади, органівпрокуратури, судівтаіншихорганів»,  сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до  структури апарату Краснопільської сільської радизатвердженої рішенням №17 від 30.12.2016 року з 01 квітня  2018 року:

- вивести штатну одиницю  «охоронник» та ввести штатну одиницю «сторож»;

- вивести штатну одиницю «спеціаліст соціально-гуманітарного відділу» та ввести штатну одиницю «спеціаліст з питань культури соціально-гуманітарного відділу»;

- вивести штатну одиницю «оператор котелень» та ввести штатну одиницю «опалювач»;

- вивести штатну одиницю «водій» та ввести штатну одиницю «водій легкового службового автомобіля»;

- вивести штатну одиницю «техпрацівник» та ввести штатну одиницю «прибиральник службових приміщень»;

Затвердити їх  згідно додатку 1. 

2. Начальнику відділу фінансово-господарської діяльності Сидоренко Т.В. внести зміни до штатного розпису апарату сільської ради з урахуванням внесених змін.

3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова                  І.В. Патей


 Додаток 1 до рішення  №384 від 29.03.2018  р

СТРУКТУРА

апарату Краснопільської сільської ради

з 01 квітня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування посади

Кількість

штатних

одиниць

Посадовий оклад

 Фонд оплати праці

 

 

 
 
 
 

1

Керівний склад

7

 

 

 

 

 

 

Голова

1

 

 

 

 

 

 

Заступник голови

1

 

 

 

 

 

 

Секретар ради

1

 

 

 

 

 

 

Староста

4

 

 

 

 

 

2

Відділ фінансово-господарської

діяльності

14

 

 

 

 

 

 

начальник відділу-головний бухгалтер

1

 

 

 

 

 

 

спеціаліст ІІ категорії

2

 

 

 

 

 

 

оператор комп"ютерного набору

1

 

 

 

 

 

 

спеціаліст

3

 

 

 

 

 

 

Опалювач

3

 

 

 

 

 

 

Водій легкового службового автомобіля

1

 

 

 

 

 

 

Прибиральник службових приміщень

2

 

 

 

 

 

 

Сторож

1

 

 

 

 

 

3

Відділ

кадрового та правового забезпечення

3

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу

1

 

 

 

 

 

 

Діловод

1

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст-юрист

1

 

 

 

 

 

4

Соціально- гуманітарний відділ

5

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу

1

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст з питань освіти

1

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст з питань захисту дітей

1

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст з питань культури

1

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст

1

 

 

 

 

 

5

Відділ земельних відносин та

житлово-комунального господарства

3

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу

1

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст ( по земельнихпитаннях)

1

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст

1

 

 

 

 

 

 

Разом

32

 

 

 

 

 

Секретар ради         Ж.В. Дем’янчук

                                   

УКРАЇНА 
КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ
Чотирнадцята  сесія VІІ скликання
 
Від  29 березня  2018 року
№ 385
Про внесення змін 
до сільського бюджету 
на 2018 рік
 
Заслухавши інформацію сільського голови Патея І.В. , керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 14,72,78  Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної   комісії з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку сільської ради,    сільська  рада

ВИРІШИЛА :

1. Спрямувати на проведення витрат 26290 грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду сільського  бюджету .

2. Внести зміни до рішення сільської ради від 22.12.2017 року №315 “Про сільський бюджет на 2018  рік ” зі змінами та доповненнями внесеними рішенням від 16.02.2018 року№338 “Про внесення змін до сільського бюджету на 2018  рік ” , а саме:

           2.1.У підпункті 1.1. пункту 1 цифри 25968517 грн.,                                 25899989 грн.,замінити відповідно цифрами           25991017 грн., 25922489 грн..

           2.2. У підпункті 1.2. пункту 1 цифри 27873217грн., 618828 грн., замінити відповідно цифрами 27922007 грн., 645118грн.            

2.3. Підпункти  1.3 та 1.4 пункту 1 викласти в наступній редакції  :

1.3.  Установити в цілому дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 1354400 грн. (додаток  5), з них:

  • профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі                    576590  грн., напрямком використання яких визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),      в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 576590грн. ;
  • дефіцит  загального фонду сільського бюджету у сумі                    1930990 грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних  коштів сільського бюджету.

1.4. Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 576590 грн. (додаток 5), джерелом покриття якого визначити :

         -  надходження із загального фонду до бюджету розвитку  (спеціального фонду) у сумі 576590 грн. , в тому числі 576590 грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду сільського бюджету;

2.4. У пункті 2 цифри 27254389грн., 618828 грн. замінити відповідно цифрами  27276889 грн., 645118грн..

3.  Додатки  1,2, 3, 3.1,5 викласти в новій редакції .

 

 Сільський голова            Патей І.В.

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пояснення до рішення

№  385

чотирнадцятої сесії 7 скликання 29 березня 2018 року

«Про  внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік»

 

          1.Збільшити доходну частину сільського бюджету по загальному фонду на суму 22500грн.

по ККД  41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 22500 грн.

            2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 22500 грн.

            2.1.КПКВК МБ  0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на суму 22500грн..

         по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму  14754грн.                

         по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 3246 грн.

          по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» на суму  4500 грн.                

           3.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету  за рахунок вільного залишку бюджетних коштів сільського бюджету на суму 26290 грн.

            3.1.КПКВК МБ 0119770 Інша субвенція на суму 26290грн..

          по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 26290 грн.

           4. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету  на суму 44430 грн.

           4.1. КПКВК МБ 0111010 Надання дошкільної освіти на суму 3000 грн..

         по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» на суму  3000 грн.                

           4.2.КПКВК МБ  0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на суму 36000грн..

         по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму  36000грн.                

          4.4. КПКВК МБ 0111162 Інші програми та заходи у сфері освіти на суму 5430 грн..

         по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму  5430 грн.                

      5.Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету  на суму 44430 грн.

           5.1. КПКВК МБ 0111010 Надання дошкільної освіти на суму 3000 грн..

         по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» на суму  3000 грн.                

           5.2. КПКВК МБ 0111140 Підвищення кваліфікації,перепідготовка кадрів закладами        післядипломної освіти на суму  36000 грн.

               по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму  36000грн.                

            5.3.КПКВК МБ 0111162 Інші програми та заходи у сфері освіти на суму 5430 грн..

             по КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» на суму  5430 грн.                

 

Сільський голова                                І.В.Патей

Головний бухгалтер                            Т.В.Сидоренко

 

УКРАЇНА

КРАОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чотирнадцята сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

від 29 березня 2018 року

№ 386

Про затвердження Програми підтримки обдарованої молоді 

Краснопільської сільської ради на 2018-2022 роки

 

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки та психологічного стимулювання інтелектуально і творчо обдарованої учнівської молоді,  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Програми підтримки обдарованої молоді  Великоолександрівської сільської ради на 2018-2022 роки  (далі – Програма), що додається.

2. Виконавчому комітету забезпечити безумовне виконання зазначеної Програми.

3. Виконавчому комітету інформувати сільську раду про хід виконання Програми за підсумками роботи за півріччя.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань бюджету, комунальної власності  та планування  соціально-економічного  розвитку (голова комісії – З.М. Кучинська).

Сільський голова                              І.В. Патей

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Краснопільської сільської ради №386  від 29 березня 2018 року

П Р О Г Р А М А

підтримки обдарованої молоді Краснопільської ради на 

2018-2022 роки

Паспорт

Програми підтримки обдарованої молоді Краснопільської сільської ради на 2018-2022 роки

Назва

Програма підтримки обдарованої молоді Краснопільської сільської ради на 2018-2022 роки

 

Підстава для розроблення

 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указ Президента України від 30.09.2010 р. № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Постанова Кабінету Міністрів України  від 18.02.2016 року № 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки на внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Розробники Програми

Виконавчий комітет Краснопільської сільської ради

Виконавці  Програми

Виконавчий комітет Краснопільської сільської ради

Учасники Програми

Краснопільська сільська рада 

Термін реалізації Програми

2018-2022  роки

 

Обсяги та джерела фінансування Програми

Кошти місцевого бюджету

2017 рік - 20000,00 грн.

2018 рік - 20000,00 грн.

2019 рік - 20000,00 грн.

2020 рік - 30000,00 грн.

Очікувані результати  виконання Програми

Забезпечення підтримки обдарованої учнівської молоді Краснопільської сільської ради

Контроль за виконанням Програми

Постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності  та планування  соціально-економічного  розвитку

 

Загальні положення

Одним з найважливіших напрямів соціальної політики в Краснопільській сільській раді є формування і розвиток оптимальних умов для навчання, виховання та діяльності дітей і молоді. На сьогодні актуальною проблемою для нашої країни є наявність дефіциту висококваліфікованих працівників – фахівців високого рівня в різних галузях. Тому проблеми обдарованості, творчості, інтелекту поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на адекватне стимулювання творчої праці фахівців, на захист таланту. Створення умов, які забезпечували б виявлення і розвиток обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних можливостей, стає одним з пріоритетних соціальних завдань.

Для подальшої реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та набуття нею навичок і знань у певних галузях діяльності, застосування її здібностей в селі, районі, області, Україні, а також залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю розроблена  програма підтримки обдарованої молоді Краснопільській сільської ради.  

Програма розроблена з метою збереження і розвитку творчого потенціалу учнівської молоді, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, створення сприятливих умов самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

Програма передбачає виплату стипендії та одноразового матеріального заохочення одарованій молоді що проживає на території сільської ради, за значні успіхи в навчанні та участь в економічному, соціально-громадському та культурному розвитку населених пунктів сільської ради сприяння уславленню рідного краю на всеукраїнському, міжнародному, обласному та районному   рівнях а також надання одноразового матеріального заохочення викладачам школи.

Мета і завдання програми

Мета Програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованої учнівської молоді населених пунктів сільської ради шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного розвитку; спрямована на втілення в життя української національної ідеї.

Завданням Програми є піднесення статусу та створення іміджу  успішності обдарованої молоді у шкільних колективах, заохочення їх до розвитку природних нахилів і здібностей, творчого мислення та самовдосконалення; створення системи пошуку, підтримки, матеріального, соціального та психологічного стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, підвищення науково-методичного супроводу роботи з обдарованою учнівською молоддю, виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей, визначення основних напрямів роботи з талановитими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи, підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників, забезпечення скоординованої діяльності навчального закладу, установ і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді.

Модель обдарованого учня

Особистісні риси учня

Особливості розвитку обдарувань учня, набуті навички, виховані риси

•       комунікабельність;

•        сміливість;

•        незалежність мислення;

•        відповідальність;

•        порядність;

•        ініціативність;

•        наполегливість;

•        цілеспрямованість;

•        культура спілкування та загальної поведінки;

•        моральність

•        впевненість у собі та своїх силах;

 

•        здатність гуртувати інших навколо себе та своїх ідей, діяльності;

•        високий рівень мотивації в досягненні мети;

•        високий рівень самоорганізації;

•        високий рівень оптимізації емоційних станів;

 

Джерела фінансування

              Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків загального фонду сільського бюджету  передбачених :

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2022 р.

20000 грн.

20000 грн.

20000 грн.

30000 грн.

 

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу :

- сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй соціально – педагогічної підтримки;

- консолідувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

-   розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді.

- відобразити найкращі зразки моделі батьківського та суспільного виховання та піклування про дітей в населених пунктах сільської ради.

Секретар сільської ради                          Ж.В. Дем’янчук

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Чуднівського району Житомирської  області

чотирнадцята  сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

від  29 березня 2018  року 

№ 387

Про надання матеріальної допомоги 

Розглянувши заяву громадян Пушкар Василя Васильовича, Пархомчук Надії Федорівни, Фаренюк Людмили Миколаївни про надання матеріальної допомоги  відповідно до сільської програми «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян села на 2016-2018 роки, згідно з Положенням про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям сіл Краснопільської сільської ради за рахунок коштів сільського бюджету, керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії зпитань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку,  сільська рада    ВИРІШИЛА :

1. Надати матеріальну допомогу учаснику бойових дій( АТО)

Пушкар Василю Васильовичу (с.Суслівка)  в сумі 2000  грн.

2. Надати матеріальну допомогу Фаренюк Людмилі Миколаївні(с.Носівки)  на лікування інваліда І групи Кирилюка Миколи Петровича  в сумі 1000  грн.

3. Надати матеріальну допомогу на лікування  Пархомчук Надії Федорівні(с.Стетківці) в сумі 1000  грн.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально- економічного розвитку.

Сільський голова :                            І.В. Патей

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Чуднівського району Житомирської  області

чотирнадцята сесія  сьомого  скликання

РІШЕННЯ

від 29 березня  2018 року

№ 402

Про надання дозволу на розробку   технічної документації

з  нормативної   грошової  оцінки  земель  населених  пунктів

      Керуючись  ст. 26  Закону   України   «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.12, 185 Земельного  кодексу  України , враховуючи  висновки  постійної  комісії  сільської  ради  з  земельних відносин, будівництва та екології, з гуманітарних питань (освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист населення), сільська  рада  ВИРІШИЛА:  

1.  Надати дозвіл Інституту  землеустрою  на  виготовлення  грошової  оцінки  земель  населених  пунктів   с.Стетківці, с.Носівки, с.Суслівка  Краснопільської  сільської  ради   Чуднівського  району  Житомирської  області.

2. Виготовлення  технічної  документації  проводити  за  кошти  сільського  бюджету   Краснопільської  сільської  ради.                                 

3. Технічну документацію із землеустрою   подати  на  затвердження в  установленому  порядку.

4. Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  постійну     комісію  сільської  ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський  голова:                          Патей  І.В.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь