Краснопільська громада
Житомирська область, Бердичівський район

рішення сесії

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

17 сесія  ради  7 скликання

Від  11 травня  2018 року

№ 433

 

Про схвалення проекту рішення сільської ради

 

«Про добровільне приєднання територіальної  громади 

до об’єднаної територіальної громади»

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Патея І.В. відповідно до ст.ст.1,6,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.ч. 1-3 ст. 82 Закону України « Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення «Про добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної громади»,    сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Схвалити проект рішення сільської ради «Про добровільне приєднання територіальної громади до об’єднаної територіальної громади» (додається).
 2. Доручити сільському голові Патею І.В. подати проект рішення сільської ради «Про добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної громади» до Житомирської обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

 

Сільський голова         І.В. Патей

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 сесія  ради  7 скликання

 

Про добровільне приєднання територіальної громади до

об’єднаної територіальної

громади

 

Відповідно до ст.ст. 1, 6, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст.ст. 82, 83 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Краснопільська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Приєднати територіальну громаду сіл Жеребки, Польова Слобідка, Степок, Певна, селище Поштове Жеребківської сільської ради до Краснопільської сільської об’єднаної територіальної громади, з центром в с.Краснопіль.

2. Визначити, що правонаступником всього майна, прав та обов’язків є Краснопільська сільська рада з дня припинення повноважень Жеребківської сільської ради.

3. Інші організаційні-розпорядчі заходи щодо добровільного приєднання територіальних громад провести у відповідності до вимог ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

4. Доручити Краснопільському голові Патею Івану Володимировичу звернутися до Житомирської обласної державної адміністрації  з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення додаткових виборів депутатів сільської ради від територіальних громад, що приєднались до об’єднаної територіальної громади, в установленому законом порядку.

5. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальних громад ( додається).

 

 

Сільський голова                                            І.В. Патей

                                                                                        Додаток 2

                                                                                         до рішеня  17-ї сесії 7-го скликання

      Краснопільської сільської ради від 11.05.2018р.

 

П Р О Е К Т

Додаток 1 до рішення

____-ї сесії 7-го скликання Краснопільської

 сільської ради від ___.05.2018 р. № __

План

організаційних заходів щодо добровільного

приєднання територіальної громади.

 

 1. Провести інвентаризацію майна комунальної власності та земельних ділянок.
 2. Провести фінансовий аудит.
 3. Розробити  Перспективний план формування мережі установ, підприємств та організацій для надання послуг, в тому числі соціальних.
 4. Звернутись до Чуднівської районної ради щодо визначення та передачі  частки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у комунальну власність Краснопільськокї  об»єднаної територіальної громади, для забезпечення  надання якісних послуг населенню  громади.
 5.  Внести зміни до структури та штатного розпису виконавчого комітету  Станишівської об»єданої територіальної громади.
 6. Внести зміни до кошторису витрат на утримання виконавчого комітету Краснопільської об'єднаної територіальної громади.

Секретар      Ж.В. Дем’янчук

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

17 сесія  ради  7 скликання

Від  11 травня  2018 року

№ 434

Про затвердження Положення про оплату праці керівника комунального підприємства

Краснопільської сільської ради «Україна»

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року №203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності» із змінами та доповненнями, показників та умов оплати праці керівників, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств», з метою встановлення оплати праці керівника комунального підприємства Краснопільської сільської ради «Україна» у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про оплату праці керівника комунального підприємства Краснопільської сільської ради «Україна» (додається).

2. Сільському голові привести трудовий контракт керівника комунального підприємства Краснопільської сільської ради «Україна» у відповідність з чинним законодавством.

3. Керівнику комунального підприємства Краснопільської сільської ради «Україна» привести у відповідність до чинного законодавства та даного Положення штатний розпис підприємства та подати його на погодження сільському голові.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань з бюджету, комунальної власності  та планування  соціально-економічного  розвитку.

 

Сільський голова                 І.В. Патей

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення XVII сесії сільської ради 7 скликання

11 травня 2018 року № 434

Положення

про оплату праці керівника комунального підприємства

Краснопільської сільської ради «Україна»

 

І. Загальні положення

Це Положення розроблено з метою встановлення в трудовому контракті розміру оплати праці керівника комунального підприємства Краснопільської сільської ради «Україна» (КП КСР «Україна») у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності та чисельності працюючих.

Це Положення розроблене відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці», до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року №203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності» із змінами та доповненнями, показників та умов оплати праці керівників, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств».

ІІ. Структура заробітної плати

Заробітна плата керівника комунального підприємства складається з посадового окладу, надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи, премій та заохочень.

 

1. Визначення посадового окладу

1.1. Розмір посадового окладу керівника комунального підприємства визначається як добуток мінімальної заробітної плати та коефіцієнту співвідношення мінімального місячного посадового окладу керівника до цієї мінімальної тарифної ставки згідно додатку 1 до даного Положення.

1.2. Посадові оклади головного бухгалтера, підсобних працівників встановлюється на 10-30 відсотків нижче посадового окладу керівника.

2. Надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи

2.1. Надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи до 50 відсотків посадового окладу, визначеного згідно підпункту 1.1 пункту 1 розділу ІІ даного Положення.

2.2. Надбавка скасовується або зменшується у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи відповідно до умов трудового контракту.

3. Система матеріального заохочення

З метою матеріального заохочення керівника комунального підприємства в досягненні довготермінових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства, застосовується система преміювання в прямій залежності від фактично досягнутих показників, що характеризують виконання зобов’язань за трудовим контрактом, а також інші види матеріального заохочення.

3.1. Система преміювання:

3.1.1. за виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку, майнового стану підприємства, керівнику нараховується премія у розмірі до 50 відсотків посадового окладу;

3.1.2. керівник комунального підприємства повинен надавати до Краснопільської сільської ради до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня звітного року та до 01 лютого наступного року за звітним такі документи:

- звіт про виконання фінансового плану та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства наростаючим підсумком з початку року;

- баланс підприємства за звітний період (Форма № 1-М);

- звіт про фінансові результати (Форма № 2-М) з розшифровкою витрат по статтям.

У разі невиконання передбачених контрактом показників, керівник подає Краснопільській сільській раді із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.

3.1.3. Премія не нараховується:

- у разі погіршення якості роботи підприємства та невиконання умов контракту;

- при умові, якщо підприємство збільшило збитки, порівняно з попереднім звітним періодом;

- за наявності росту заборгованості із виплати заробітної плати, заборгованості по розрахунках з бюджетом, соціальними фондами та Пенсійним фондом;

- при накладанні штрафу на підприємство органами державного нагляду по охороні праці і за наявності на підприємстві смертельного нещасного випадку з вини підприємства;

- у разі порушення вимог законодавства про оплату праці, недотримання умов галузевої (регіональної) угоди або колективного договору, виявлених під час проведення планових заходів державного нагляду (контролю) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 року № 1059 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;

- у разі несвоєчасного проведення атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року №442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

3.1.4. Премія керівнику комунального підприємства знижується на 50 відсотків у разі невиконання показників ефективності використання комунального майна, погіршення техніко-економічних показників в роботі підприємства. Показники зниження встановлюються у трудовому контракті.

3.1.5. Підставою для нарахування та виплати премії керівнику комунального підприємства є розпорядження сільського голови відповідно до Подання керівника згідно з додатком 2 даного Положення до 30 числа кожного місяця.

3.2. Інші види матеріального заохочення:

З метою підвищення зацікавленості у результатах праці керівника комунального підприємства, за узгодженням з сільським головою, можуть бути застосовані інші види матеріального заохочення:

- винагороди за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення;

- винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення;

- винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлені за додатковою угодою до трудового контракту, в розмірі, визначеному додатковою угодою;

- матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі посадового окладу одночасно з наданням щорічної відпустки.

Усі види матеріального заохочення, розміри та умови їх нарахування повинні бути конкретно обумовлені в трудовому контракті.

ІІІ. Прикінцеві положення

Розмір посадового окладу, надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи, премії і інші види матеріального заохочення може бути підвищено або знижено у разі зміни чинного законодавства щодо оплати праці керівника комунального підприємства.

Секретар сільської ради         Ж.В. Дем’янчук

ДОДАТОК 1

до рішення  XVII сесії сільської ради

7 скликання

11 травня 2018 року № 434

ПОКАЗНИКИ

для визначення розміру посадового окладу керівника комунального підприємства

Краснопільської сільської ради «Україна»

 

Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості в середньому за рік, осіб

Кратність мінімальних тарифних ставок І розряду робітника основного виробництва, мінімальних посадових окладів (ставок) працівника основної професії

До 25

1,8

Від 25 до 50

-

 

Примітка: посадовий оклад керівника комунального підприємства Краснопільської сільської ради «Україна» змінюється у відповідності із зміною мінімальної заробітної плати, згідно із чинним законодавством.

Секретар сільської ради       Ж.В. Дем’янчук

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

17 сесія  ради  7 скликання

Від  11 травня  2018 року

№ 435

Про надання матеріальної допомоги

                    Розглянувши заяву громадянина Устич Сергія Володимировича про надання матеріальної допомоги  відповідно до сільської програми «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян села на 2016-2018 роки, згідно з Положенням про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям сіл Краснопільської сільської ради за рахунок коштів сільського бюджету, керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку, 

сільська рада    ВИРІШИЛА :

 1. Надати матеріальну допомогу учаснику бойових дій( АТО)

Устичу Сергію Володимировичу (с.Краснопіль)  в сумі 2000  грн.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально- економічного розвитку.

Сільський голова :   І.В. Патей

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

17 сесія  ради  7 скликання

Від  11 травня  2018 року

№ 442

Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку

Краснопільської сільської ради(об’єднаної)  на 2017-2018 роки

Заслухавши інформацію сільського голови Патея І.В., керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи рекомендації постійної   комісії з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку сільської ради,

сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку

Краснопільської сільської ради(об’єднаної)  на 2017-2018 роки затвердженої

рішенням №84 від 12.06.2017 року, а саме:

Напрям 3: підвищення рівня адміністративних, соціальних послуг та соціальних стандартів життя , завдання 1. Підвищення рівня надання комунальних і побутових послуг в частині термін виконання та обсяги та джерела фінансування(додаток 1 )

Сільський голова      І.В. Патей

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

17 сесія  ради  7 скликання

Від  11 травня  2018 року

№ 443

Про внесення змін до сільського бюджету

на 2018 рік

 

Заслухавши інформацію сільського голови Патея І.В. , керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 72 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної   комісії з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку сільської ради,

сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 22.12.2017 року №315 “Про сільський бюджет на 2018  рік ” зі змінами та доповненнями внесеними рішеннями  від 16.02.2018 року№338 “Про внесення змін до сільського бюджету на 2018  рік ” , від 29.03.2018 року№385 “Про внесення змін до сільського бюджету на 2018  рік ”, від 18.04.2018 року № 403 “Про внесення

1.1. У підпункті 1.2. пункту 1 цифри 27658391 грн., 1453865 грн.             грн. замінити відповідно цифрами 27648391 грн., 1463865 грн.             

        1.2. Підпункт  1.3 та 1.4 пункту 1 викласти в наступній редакції  :

1.3.  Установити в цілому дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 535653 грн. (додаток  5), з них:

 • профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі                    1395337  грн., напрямком використання яких визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),      в тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 576590 грн. ;
 • дефіцит  загального фонду сільського бюджету у сумі                    1930990 грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних  коштів сільського бюджету.

1.4.Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1395337 грн.(додаток 5),джерелом покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) у сумі 1395337 грн.,в тому числі 576590 грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду сільського бюджету.

1.4. У пункті 2 цифри 27658391 грн., 1453865 грн., замінити відповідно цифрами  27648391 грн., 1463865 грн..

2.  Додатки  2,5 викласти в новій редакції .

Сільський голова            Патей І.В.

 

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

17 сесія  ради  7 скликання

Від  11 травня  2018 року

№ 444

Про розподіл коштів

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України Краснопільська сільська рада вирішила :

1. Розподілити   кошти вільного залишку та перевиконання доходів загального фонду сільського бюджету спрямувавши їх на такі видатки :

- співфінансування проекту «Будівництво водогінних мереж в с. Безпечна Чуднівського району Житомирської області» - 600294 грн.;

- співфінансування проекту «Будівництво водогінних мереж в с. Носівки Чуднівського району Житомирської області»  – 742773 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально – економічного розвитку.

Сільський голова        І.В. Патей

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

17 сесія  ради  7 скликання

Від  11 травня  2018 року

№ 445

Про виділення земельної ділянки у тимчасове користування та надання дозволу на будівництво водогінних мереж в селі Безпечна, Чуднівського району,  Житомирської області

Відповідно до п.34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Земельного кодексу України та на виконання загальнодержавної програми «Питна вода України»,

сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Виділити земельну ділянку в тимчасове користування площею 2,8 га терміном на один рік для будівництва водогінних мереж в селі Безпечна Чуднівського району Житомирської області протяжністю 9515 м. та надати дозвіл на будівництво водогінних мереж до 30.12.2018 р.
 2. Будівництво проводити згідно будівельного паспорта. Після закінчення будівництва представити його для прийняття в експлуатацію.

Сільський голова         І.В. Патей

УКРАЇНА

КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

17 сесія  ради  7 скликання

Від  11 травня  2018 року

№ 446

Про виділення земельної ділянки у тимчасове користування та надання дозволу на будівництво водогінних мереж в селі Носівки, Чуднівського району, Житомирської області

Відповідно до п.34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Земельного кодексу України та на виконання загальнодержавної програми «Питна вода України»,

сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Виділити земельну ділянку в тимчасове користування площею 3,6 га терміном на один рік для будівництва водогінних мереж в селі Носівки Чуднівського району Житомирської області протяжністю 11510 м. та надати дозвіл на будівництво водогінних мереж до 30.12.2018 р.
 2. Будівництво проводити згідно будівельного паспорта. Після закінчення будівництва представити його для прийняття в експлуатацію.

Сільський голова           І.В. Патей

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь